Szakmai alázat

Két jog, ami megvéd a szektás mentalitásától...

A tévedés joga

Akár az élet, az önvédelem és a harc témája is túl bonyolult és sokrétű, ezért senki sem tudhat és tapasztalhat meg mindentMindenki hozzátehet a valóság megismeréséhez, de senkinek sem lehet tévedhetetlen véleménye.

Emberek persze hihetnek ilyesmit magukról, ami önhittség, illetve másokról, ami egyesek bálványozásához és mások lenézéséhez vezet. Ezzel el lehet ugyan nyomni a belső bizonytalanság érzését, de egyúttal a növekedés lehetőségét is. 

Muszáj magunknak és másoknak is fenntartani a tévedés és a részleges tudás jogát. Így egyfelől mi magunk korrigálhatók maradunk, másfelől másoktól sem fogunk elvárni mindentudást.

A változás joga

Ahogy az életünkre, úgy az önvédelem tanulására is igaz, hogy mindenki úton van, és tart valamerre. Azaz e téren is változhat az ember szemlélete. 

Mindenki eleve olyan harcművészetet, küzdősportot vagy önvédelmi rendszert választ, vagy idővel olyan rendszerre tér át, amelyik megfelel az erőszakról és az önvédelemről szóló éppeni hiedelmeinek és tapasztalatainak, élethelyzetének és a fizikai állapotának, illetve eredményeinek és csalódásainak. 

Muszáj magunknak és másoknak is fenntartani a változás jogát. Így magunkról és másokról is el tudjuk képzelni a fejlődést, és nem fogjuk aktuális hibákba eltemetni magunkat vagy másokat.

Valóság, korlátok és tisztelet

A valóság mindig sokkal több nálunk, akik próbáljuk megismerni. Senkit sem ér a valóság egésze. Aki azt hiszi, hogy az ő életébe és tehetségébe belefért minden lehetséges probléma és ezek sikeres kezelése, az még mindig a maga kis világában él, ahol másokat nem is lát szívesen.

Ha a valóság tanulói akarunk maradni, és nem akarunk az illúzió mestereivé válni, csak azt kell belátnunk, hogy nekünk is megvannak a határaink, ahogy kedvenc iskolánknak, mesterünknek is. 

Így több tisztelettel gondolhatunk más iskolák gyakorlóira is, mint embertársainkra, akikkel együtt keresünk megoldásokat az élet egyik bonyolult, nehéz területén, az erőszak világában.

0

 .