Művészet, sport, önvédelem

Egymással küzdő embereket látunk a harcművészeti (HM), a küzdősport (KS) és az önvédelmi (ÖVedzésen is. Kérdés, hogy mi a különbség a háromféle képzés között, hogy MELYIK MIRE és HOGYAN készít fel?

A küzdők viszonya

Ki az, akivel szemben állsz?

HM – Az edzőpartnered.

KS – A sporttársad. 

ÖV – Az ellenséged. Még ha ismered is. 

A küzdelem jellege

Mi történik, amikor egymásnak estek?

HM – Kötött formában imitált harc. Szabályok közé szorított gyakorló küzdelem.

KS – Szabályok közé szorított sportszerű küzdelem.

ÖV – Jogtalan támadás: ő beléd köt, fenyeget, rád ront, rád vadászik.

A küzdelem célja

Mi a másik célja? Ugyanaz, mint Neked? 

HM – A harci készségek elsajátítása, alkalmazása, tökéletesítése. 

KS – Pontszerzés és győzelem.

ÖV – Meg akarja szerezni a pénzed és/vagy a tested.

A küzdelem tétje

Mit kapsz, ha sikerrel jársz – és ha nem?

HM –  Visszajelzés a fejlődésről. Iskolán belüli elismerés, övfokozat. Fel lehet adni, újra meg lehet próbálni.

KS – Visszajelzés a képességekről. Nyilvános elismerés, érem. Lehet veszíteni, fel lehet adni, van visszavágó.

ÖV – Az életed, az épséged. Nem lehet veszíteni, ha feladod, véged van.

A felkészülés lehetősége

Akartad Te ezt egyáltalán?

HM – Te akarsz küzdeni. Van edzésterv és övvizsga időpont. Előtte bemelegítés, fókuszálás, közben taktikázás, a mester tanácsai. 

KS – Te akarsz küzdeni. Van edzésterv és verseny időpont. Előtte bemelegítés, fókuszálás, közben taktikázás, menetek szünetekkel, edző utasításai. 

ÖV – Nem akartál küzdeni. Beléd kötött, vagy észrevétlenül becserkészett, és rád rontott, lehetőleg hátulról, hogy esélyed se legyen.

A sérülés lehetősége

Mi történhet Veled és a másikkal?

HM – Van védőfelszerelés, időkorlát, mesteri felügyelet, elsősegély. Vigyáztok egymásra, más is rátok.

KS – Van védőfelszerelés, súlycsoport, menetek, bírói felügyelet, elsősegély. Vigyáztok egymásra, más is rátok.

ÖV – Fájdalommal fenyeget vagy azt akar okozni. Neked is fájdalmat kell okozni neki. Valószínűleg nincsenek tanúk, bármi megtörténhet.

A körülmények

Te döntöd el, hol történik?

HM – Edzőterem, elég tér, speciális egyenruha, megfelelő talaj- és fényviszonyok.

KS – Edzőterem, versenytér, speciális sportruha, előírásos talaj- és fényviszonyok.

ÖV – A számodra lehető legrosszabb hely, helyzet, időpont, illetve terep- és látásviszonyok.  

Az időpont és időtartam

Te döntöd el, mikor történik?

HM – A következő edzésen, övvizsgán, bemutatón. Tudod, mikor kezdesz. Akár órákon át tart. 

KS – A következő edzésen, versenyen. Tudod, mikor kezdesz. Néhány perces menetek. Akár napokon át zajlik.

ÖV – Már az első önvédelmi edzés után megtörténhet, vagy soha az életben. A támadó dönti el, mikor kezdi el. Az egész néhány (tíz)másodpercig tart.

A támadók száma

Hány emberrel van dolgod?

HM – Kezdő és középhaladó szinten egy. Haladó szinttől több támadó elleni gyakorlatok is.

KS – Mindig csak egy.

ÖV – Egy vagy több. Ha csak egy, valószínűleg fegyver van nála.

Az erőviszonyok

Egyenlő a küzdelem?

HM – Az edzőpartner rendszerint hasonló fokozatú. Övvizsgán magasabb fokozatú is. 

KS – Az ellenfél a legtöbb szabályrendszerben azonos nemű, hasonló korú és egy súlycsoportba tartozik.

ÖV – A támadó mindig nagyobb, erősebb. Ha kisebb, valószínűleg fegyver van nála.

A fiziológiai állapot

Hogy érzed magad ekkor testileg?

HM – Átlag feletti erőnlét. Küzdelem előtt bemelegítés.

KS – Magasan átlag feletti erőnlét, verseny előtt csúcsforma. Küzdelem előtt bemelegítés.

ÖV – Átlagos vagy gyengébb erőnlét. Fáradtság vagy ellazultság. Hirtelen adrenalin löket (csőlátás, csőhallás), sokk.

A mentális állapot

Hogy érzed magad ekkor lelkileg? 

HM – Fókuszált. Felcsigázott, de kontrollált harci attitűd. Elvárt kölcsönös tisztelet.

KS – Fókuszált. Természetes, és kontrollált harci attitűd. Elvárt sportszerűség. 

ÖV – Elbambult, ingerült, kedélyes vagy szorongó. Váratlanul elemi félelem, harag vagy lefagyás.

Az eszköztár

Mi kell a győzelemhez?

HM – Az iskola hagyományai által meghatározott, ismételhető, modellezhető, művészi szinten automatizálandó technikák százai. Versenyeken csak a töredéküket szabad, jogos védelem esetén csak a töredéküket lehet használni.

KS – A sportág szabályai által meghatározott, ismételhető, modellezhető, automatizálandó, fejlesztendő technikák tucatjai. Csak a versenyeken működőt gyakorolják. Jogos védelem esetén egy részük használható (ideális esetben). 

ÖV – A bűnözőtől és a viszonyoktól függ, szinte nincs két egyforma eset. A túlélési stratégiát szolgáló kevés és egyszerű technika, taktika. Csak a védelmi helyzetben működőt gyakorolják (ideális esetben).

A gyakorlás célja 

Miért jársz egyáltalán ilyen edzésre?

HM –  Önmegvalósítás. Szabadidős tevékenység, ritkán edzői megélhetés. Hivatásos esetén harci készségek fejlesztése. 

KS – Személyes siker elérése. Szabadidős tevékenység, gyakran versenyzői, edzői megélhetés. 

ÖV – Testi-lelki épség megvédése. Szabadidős tevékenység, ritkán edzői megélhetés. Hivatásos esetén harci készségek fejlesztése.

A képzés fő célja

Mire és hogyan akarnak Téged felkészíteni?

HM – Az adott iskola technikai és taktikai tananyagának minél teljesebb elsajátítása. Sportos életmód és jellemfejlesztés. Hagyományőrzés, kulturális misszió. 

KS – A versenyszabályok keretein belüli sportszerű küzdelem és győzelem. Sportos életmód és jellemfejlesztés.

ÖV – Veszélyhelyzetek felismerése, elkerülése, konfliktusok kommunikatív feloldása, illetve a testi épség vagy az élet elleni fenyegetés vagy támadás hárítása, a túlélés.

A kóklerség

Létezik szakmailag alkalmatlan edző?

HM – Előfordul ott, ahol kerülik a megmérettetést. Ha nyílt versenyen derül ki, a mesterek tanítványokat vesztenek. Önvédelmi helyzetben a tanítvány az épségét, az életét veszti el.

KS – Nem fordul elő a rendszeres megmérettetés miatt, ami megköveteli a hatékonyságot. Ellenkező esetben a versenyző a versenyt veszíti el, az edző az állását.

ÖV – Előfordul ott, ahol a rendszer nincs, vagy nincs eléggé tesztelve. Önvédelmi helyzetben a tanuló épségébe, életébe kerülhet.

A dolog léttere

Miről szól ez az egész?

HM – Szubkulturális jelenségről.

KS – Szórakoztató iparról.

ÖV – Társadalmi problémáról.

Tanulság

Az igazi különbség inkább módszertani, mint technikai. Az eltérő célok és körülmények szükségszerűen más képzést, stratégiát, taktikákat és arzenált eredményeznek. Ez pedig kihat arra, hogy melyik rendszer, iskola, irányzat mire jó, és mire nem. Ez önmagában még nem is lenne probléma, csak az a kérdés, hogy a különbségeknek az oktató és a tanuló mennyire van tudatában? Mivel önvédelmi helyzetekben a tét nagysága miatt minimális a hibalehetőség, a nem megfelelő módszertan és a nem tudatos kondicionálás járulékos veszélyforrássá válhat. 

Záró megjegyzés

hivatásos – katonai, rendőri, biztonsági, testőri, terrorelhárító – kiképzés ugyancsak szinte minden szempontból külön kategória, ezért a kiképzés is sokban eltér a fenti háromtól, de közelebb áll az önvédelmi képzéshez, mint a hagyományos harcművészetekéhez és küzdősportokéhoz.  

Létezik azonban átfedés és kölcsönhatás is. A hivatásos képzések egyfelől az ázsiai harcművészetekből, nyugati küzdősportokból és katonai védelmi rendszerekből is merítenek speciális igényeiknek megfelelően, másfelől a hivatásos képzéseknek is kialakult civil önvédelmi változata (ld. krav-maga). 

0

 .